Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > FMW >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


World Brass Knuckles Tag Team Title
[Frontier Martial-arts Wrestling]

The Gladiator & Big Titan 1994/01/18 Misato, Saitama
Defeat Atsushi Ohnita & Katsutoshi Niiyama in tournament final to be the first champions.
Mr. Pogo & Hisakatsu Oya 1994/04/21 Aomori
Atsushi Ohnita & Mitsuhiro Matsunaga 1994/07/31 Yokohama
Vacant when Ohnita and Matsunaga split up.
Mr. Pogo & The Gladiator 1994/10/28 Tokyo
Defeat Atsushi Ohnita & Mr. Gannosuke.
Atsushi Ohnita & Mr. Gannosuke 1995/02/24 Tokyo
Mr. Pogo & Yukihiro Kanemura 1995/03/07Iwate
Hisakatsu Oya & Ricky Fuji 1995/05/05 Kawasaki
Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda 1995/09/05 Sapporo
Hisakatsu Oya & Horace Boulder 1995/12/21 Yokohama
Jason the Terrible & Super Leather 1996/01/05 Tokyo
The Head Hunters 1996/03/30 Tokyo
W*ING Kanemura & Hido 1997/04/25 Osaka
Hisakatsu Oya & Mr. Gannosuke 1997/08/21 Yokosuka
Atsushi Ohnita & Yukihiro Kanemura 1997/10/19 Sendai
Vacant in 97/11.
Mr. Gannosuke & Yukihiro Kanemura 1997/11/28 Tokyo
Defeat Hayabusa & Masato Tanaka.
Kodo Fuyuki & Hido 1998/03/29 Sanjyo
Hayabusa & Masato Tanaka 1998/04/17 Sapporo
Kodo Fuyuki & Yukihiro Kanemura 1998/05/27 Fukuoka
Hayabusa & Daisuke Ikeda 1998/10/26 Chiba
Vacant in 99/01.
Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda 1999/05/03 Nagoya
Defeat Hayabusa & Kodo Fuyuki in 8-team round-robin tournament final.
Koji Nakagawa & Gedo 1999/06/13 Okayama
Renamed World Entertainment Wrestling Tag Team Title in 99/06.