Wrestling-Titles.com
Facebook twitter

Home > NWA > 1948-93 > South Korea >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]

Last updated on 2016/01/23


NWA Oriental Tag Team Title

KANG Sung-yung & OH Dae-gyun 1982/05/02 Seoul
Defeat Prince Tonga & Nobuyoshi Sugawara.
[...]
KIM Il & Namhyaesan (KANG Sung-yung) 1984<
[...]
LEE Wang-pyo & ??? 1985
[...]
KIM Ki-kong & YIM Tae-jeong 1996/10<
Still/again champion as of 98/07.
[...]
KIM Do-yu & ??? 2000/03<