Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > Stardom >

symbols ] country codes ]

  
Artist of Stardom Title
(as of 2014/12/07)

[ 日本語 ]

Natsuki*Taiyo & Saki Kashima & Akuto Yasukawa 2013/01/14 Tokyo
Defeat Tomoka Nakagawa & Portia Perez & Kellie Skater in 4-team tournament final to become the first champions; vacate on 13/05/09 due to Yasukawa's neck injury.
Kaori Yoneyama & Kairi Hojo & Yuuhi 2013/06/23 Tokyo
Defeat Kyoko Kimura & Hailey Hatred & Christina Von Erie.
Kyoko Kimura & Alpha Female & Amazon 2013/11/04 Tokyo
Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa & Mayu Iwatani 2013/12/29 Tokyo
Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen & Tsubasa Kuragaki 2014/08/10 Tokyo
Io Shirai & Mayu Iwatani & Takumi Iroha 2014/12/07 Tokyo