Wrestling-Titles.com
Facebook twitter

Home > Japan > Stardom >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]

  
Artist of Stardom Title
(as of 2017/08/13)

Natsuki*Taiyo & Saki Kashima & Akuto Yasukawa 2013/01/14 Tokyo
Defeat Tomoka Nakagawa & Portia Perez & Kellie Skater in 4-team tournament final to become the first champions; vacate on 13/05/09 due to Yasukawa's neck injury.
Kaori Yoneyama & Kairi Hojo & Yuuhi 2013/06/23 Tokyo
Defeat Kyoko Kimura & Hailey Hatred & Christina Von Erie.
Kyoko Kimura & Alpha Female & Amazon 2013/11/04 Tokyo
Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa & Mayu Iwatani 2013/12/29 Tokyo
Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen & Tsubasa Kuragaki 2014/08/10 Tokyo
Io Shirai & Mayu Iwatani & Takumi Iroha 2014/12/07 Tokyo
Vacate on 15/04/14 due to Iroha's injury.
Kairi Hojo & Koguma & Chelsea (Chelsea Diamond) 2015/05/03 Tokyo
Defeat Io Shirai & Mayu Iwatani & Reo Hazuki; vacant on 15/09/15 when Koguma leaves the promotion.
Hiroyo Matsumoto & Kellie Skater & Evie 2015/12/06 Tokyo
Defeat Io Shirai & Mayu Iwatani & Momo Watanabe and Act Yasukawa & Kyoko Kimura & Kris Wolf in 3-way match.
Io Shirai & Yuma Iwatani & Kairi Hojo 2016/02/28 Osaka
Kyoko Kimura & Kagetsu & Hana Kimura 2016/10/02 Tokyo
Vacate on 17/01/07 when Hana cannot wrestle due to injury.
Io Shirai & HZK (Hazuki) & Momo Watanabe 2017/01/07 Osaka
Defeat Kyoko Kimura & Viper & Kagetsu; vacant in 17/02 due to Watanabe's knee injury.
Io Shirai & HZK & AZM (Azumi) 2017/04/15 Yokohama
Defeat Kagetsu & Hana Kimura & La Rosa Negra in tournament final.
Kairi Hojo & Konami & Hiromi Mimura 2017/05/06 Tokyo
Io Shirai & HZK & AZM [2] 2017/06/04 Tokyo
Hiroyo Matsumoto & Kaori Yoneyama & Jungle Kyona 2017/06/17 Yokohama
Io Shirai & Viper & HZK 2017/08/13 Tokyo