Wrestling-Titles.com
Facebook twitter

Home > Japan > Stardom >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]

  
Artist of Stardom Title
(as of 2016/02/28)

Natsuki*Taiyo & Saki Kashima & Akuto Yasukawa 2013/01/14 Tokyo
Defeat Tomoka Nakagawa & Portia Perez & Kellie Skater in 4-team tournament final to become the first champions; vacate on 13/05/09 due to Yasukawa's neck injury.
Kaori Yoneyama & Kairi Hojo & Yuuhi 2013/06/23 Tokyo
Defeat Kyoko Kimura & Hailey Hatred & Christina Von Erie.
Kyoko Kimura & Alpha Female & Amazon 2013/11/04 Tokyo
Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa & Mayu Iwatani 2013/12/29 Tokyo
Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen & Tsubasa Kuragaki 2014/08/10 Tokyo
Io Shirai & Mayu Iwatani & Takumi Iroha 2014/12/07 Tokyo
Vacate on 15/04/14 due to Iroha's injury.
Kairi Hojo & Koguma & Chelsea (Chelsea Diamond) 2015/05/03 Tokyo
Defeat Io Shirai & Mayu Iwatani & Reo Hazuki; vacant on 15/09/15 when Koguma leaves the promotion.
Hiroyo Matsumoto & Kellie Skater & Evie 2015/12/06 Tokyo
Defeat Io Shirai & Mayu Iwatani & Momo Watanabe and Act Yasukawa & Kyoko Kimura & Kris Wolf in 3-way match.
Io Shirai & Yuma Iwatani & Kairi Hojo 2016/02/28 Osaka