Wrestling-Titles.com
Facebook twitter

Home > Japan > NOAH >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


Global Honored Crown
Junior Heavyweight Tag Team Title
(as of 2017/08/26)

Naomichi Marufuji & KENTA 2003/07/16 Osaka
Defeat Jushin Thunder Liger & Takehiro Murahama in 8-team tournament final to become first champions.
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura 2005/06/05 Sapporo
Ikuto Hidaka & Minoru Fujita 2006/03/05 Tokyo
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura [2] 2006/08/13 Tokyo
Jay Briscoe & Mark Briscoe 2007/01/07 Tokyo
Kotaro Suzuki & Ricky Marvin 2007/01/21 Tokyo
Naruki Doi & Masato Yoshino 2007/11/24 Sapporo
Shingo Takagi & BxB Hulk 2008/01/15 Tokyo
KENTA & Taiji Ishimori 2008/03/20 Tokyo
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki 2008/07/13 Fukuoka
Vacate on 10/01/16 due to Suzuki's injury.
Taiji Ishimori & Ricky Marvin 2010/02/18 Osaka
Defeat Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi in 4-team tournament final.
Koji Kanemoto & Tiger Mask 2010/08/22 Tokyo
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki 2010/12/23 Tokyo
Marufuji vacate on 11/04/29 due to neck injury.
Yoshinobu Kanemaru & KENTA 2011/05/25 Tokyo
Defeat Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki.
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki 2011/10/16 Tokyo
Super Crazy & Ricky Marvin 2012/07/22 Tokyo
Maybach Taniguchi Jr. (SUWA) & Genba Hirayanagi 2013/03/10 Yokohama
SUWA vacates on 13/05/30 due to injury.
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask 2013/07/28 Tokyo
Defeat BRAVE: Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori in the final of the 10-team "The 7th Annual NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag Team League".
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. 2013/12/07 Tokyo
BRAVE: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge 2014/03/21 Tokyo
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [2] 2014/04/12 Tokyo
BRAVE [2] 2014/07/05 Tokyo
Ken'oh & Hajime Ohara 2014/10/12 Yokohama
TAKA Michinoku & El Desperado 2015/03/15 Tokyo
Defeat Ken'oh & Hajime Ohara* and Daisuke Harada & Genba Hirayanagi in a 3-way match.
Atsushi Kotoge & Daisuke Harada 2015/10/04 Nagoya
Ken'oh & Hajime Ohara [2] 2016/03/19 Tokyo
Atsushi Kotoge & Daisuke Harada [2] 2016/04/05 Tokyo
Jado & Gedo 2016/10/08 Tokyo
Atsushi Kotoge & Daisuke Harada [3] 2016/12/24 Tokyo
Vacate in 16/12 when Kotoge moves up to the heavyweight division.
Taiji Ishimori & Hi69 2017/02/18 Fukuoka
Defeat HAYATA & YO-HEY.
HAYATA & YO-HEI 2017/08/26 Tokyo