Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > NEO >

symbols ] country codes ]

  
NEO Tag Team Title

[ 日本語 ]

Amazing Kong & Haruka Matsuo2005/08/21Tokyo
Defeat Kyoko Inoue & Etsuko Mita in 8-team tournament final to become the first champions.
Kyoko Inoue & Etsuko Mita2005/09/18Tokyo
Kyoko Kimura & Amazing Kong2006/07/17Tokyo
Misae Genki & Haruka Matsuo2006/11/03Tokyo
Kyoko Kimura & Emi Sakura2007/07/16Tokyo
Kaoru Itoh & Ayako Hamada2007/07/29Ueda, Nagano
Yoshiko Tamura & Genki Misae2007/11/04Tokyo
Tannie Mouse & Yuki Miyazaki2008/03/02Tokyo
Kyoko Kimura & Atsuko Emoto 2008/12/31 Tokyo
Kyoko Inoue & Hiroyo Matsumoto 2009/03/29 Tokyo
Nanae Takahashi & Kana 2009/10/10 Tokyo
Yoshiko Tamura & Ayumi Kurihara 2009/12/31 Tokyo
Aya Yuki & Ryo Mizunami 2010/11/13 Tokyo
Tannie Mouse & Yuki Miyazaki [2] 2010/11/28 Tokyo
NEO closes on 10/12/31.