Wrestling-Titles.com
Facebook twitter

Home > Japan > Kaientai Dojo >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


Chiba 6-man Tag Team Title

Shiori Asahi & Hiro Tonai & Yuki Sato2010/04/30Chiba
Defeat Taishi Takizawa & Tomato Kaji & Marines Mask in a 4-team one-night tournament final to become the first champions.
Bambi & Yuji Hino & Ricky Fuji2011/09/17Chiba
Daigoro Kashiwa & Tomato Kaji & Marines Mask2011/12/18Chiba
Kengo Mashimo & TAKA Michinoku & Isami Kodaka2012/03/24Chiba
Vacate on 12/05/26.
Tadanobu Fujisawa & Shoichi Uchida & SATOSHI2012/06/17Chiba
Defeat HIROKI & Boso Boy Raito & Ryuichi Sekine.