Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > MMA > Japan > DEEP >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


DEEP Lightweight Title
[70.3kg/155lbs limit]
(as of 2016/06/26)

* 70.0kg limit until 2008/02.

Dokonjonosuke Mishima (Yoshitomi Mishima) 2005/02/12 Tokyo
Defeats TAISHO (Tomomi Iwama) to become the first champion; vacates in 06/02 due to an injury suffered on 05/11/09.
Nobuhiro Obiya 2006/04/11 Tokyo
Defeats Ryan Bow.
Kazunori Yokota 2007/02/16 Tokyo
BANG Seung-Hwan 2008/05/19 Tokyo
Vacates in 08/10.
Katsunori Kikuno 2009/04/16 Tokyo
Defeats Koichiro Matsumoto.
Mizuto Hirota 2011/04/26 Tokyo
Vacates on 12/04/06.
Daisuke Nakamura 2012/06/15 Tokyo
Defeats Takafumi Ito.
Satoru Kitaoka 2013/04/26 Tokyo