Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > DDT >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


KO-D (King Of DDT) Tag Team Title
(as of 2017/08/20)

NOSAWA & Takashi Sasaki2001/06/02MEX
Defeat Vertigo & Starman to become the first champions; prior to leaving for Mexico, Sasaki attacks Sanshiro Takagi, Nosawa's scheduled partner, and wrestles as "TAKAGI" in Mexico.
Super Uchuu Power & Mikami2001/07/05Tokyo
Vacate on 01/08/16 to enter KO-D Tag Team League.
Super Uchuu Power & Mikami [2]2001/09/30Saitama
Defeat Sanshiro Sanshiro Takagi & Sanshiro Takagi (Shouichi Ichimiya under the same name with a different character) in 8-team round-robin tournament final; vacant on 01/11/01 when the team splits.
Gentaro & Yoshiya2001/11/01Tokyo
Defeat Mikami & Tanomusaku Toba.
Mikami & Takashi Sasaki2001/12/12Tokyo
Vacate on 02/05/16 after Mikami is injured on 02/04/25 in Tokyo.
Mikami & Tanomusaku Toba2002/08/25Chiba
Defeat Super Uchuu Power & Poison Sawada Julie in 8-team round-robin tournament final.
Takashi Sasaki & Gentaro2002/10/24Tokyo
Sanshiro Takagi & Tomohiko Hashimoto2003/01/31Tokyo
Vacate on 03/05/08 due to Hashimoto's injury.
Shouichi Ichimiya & Seiya Morohashi2003/05/18Tokyo
Defeat Takashi Sasaki & Super Uchuu Power in 8-team one-night tournament final.
Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba2003/05/22Tokyo
Vacate after losing a match against Super Uchu Power & Super Uchuu Power Ohm on 03/09/11 in Tokyo.
Tomohiko Hashimoto & Seiya Morohashi2003/09/28Tokyo
Defeat Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba in 10-team tag team league final.
Hero! & Kudo2003/12/29Tokyo
Win a 3-way match against Hashimoto & Morohashi and Mikami & Onryo.
Takashi Sasaki & Gentaro [2]2004/02/11Yokohama
Sanshiro Takagi & Ryuji Ito2004/07/01Tokyo
Danshoku Dino & Glen "Q" Spector2004/07/31Tokyo
Defeat Takagi & Ito and Takashi Sasaki & Gentaro in 3-way match; vacant on 04/09/10.
Hero! & Kudo2004/09/30Tokyo
Win 12-team round-robin tournament, defeating Danshoku Dino & Glen "Q" Spector in the final.
Seiya Morohashi & Tanomusaku Toba2004/11/02Tokyo
Tomohiko Hashimoto & Nobutaka Moribe2005/02/25Tokyo
Seiya Morohashi & Tanomusaku Toba [2]2005/05/04Tokyo
Defeat Hashimoto & Moribe, Macho Bump & Sho Kanzaki in a 3-way match.
Toru Owashi & Darkside HERO!2005/08/07Nagoya
Daichi Kakimoto & Kouta Ibushi2005/10/23Tokyo
Frenchesco (Dick) Togo & Mori Bernard2006/03/05Tokyo
Seiya Morohashi & Poco Takanashi2006/11/23Tokyo
Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga2007/04/01Tokyo
Prince Togo & Antonio Honda2007/08/18Osaka
Held up on 07/11/27 when the team splits.
MIKAMI & Tanomusaku Toba 2008/04/11 Tokyo
Win a 4-team round-robin tournament.
Toru Owashi & HARASHIMA 2008/10/26Tokyo
Kota Ibushi & Kenny Omega 2009/01/24 Tokyo
Frenchesco (Dick) Togo& PIZA (TAKA) Michinoku 2009/05/10 Fukuoka
KUDO & Yasu Urano 2009/08/23 Tokyo
Defeat Francis Togo & PIZA Michinoku, Jun Kasai & MIKAMI, and Kenny Omega & Mike Angel in a 4-way match.
Sanshiro Takagi & Munenori Sawa 2010/02/11 Tokyo
Shiro Koshinaka & Danshoku Dino 2010/08/29 Tokyo
Defeat Takagi & Sawa and MIKAMI & Tanomusaku Toba in a 3-way match.
Antonio Honda & Daisuke Sasaki 2010/11/14 Osaka
GENTARO & Yasu Urano 2011/02/20 Funabashi
Munenori Sawa & Shigehiro Irie 2011/06/04 Tokyo
Kenny Omega & Michael Nakazawa 2011/06/19 Tokyo
HARASHIMA & HERO! 2011/06/24 Tokyo
Masa Takanashi & Daisuke Sekimoto 2011/07/24 Tokyo
Defeat HARASHIMA & HERO!, GENTARO & Yasu Urano, and Michael Nakazawa & Kenny Omega in a 4-way match.
Kota Ibushi & Danshoku Dino 2011/08/28 Tokyo
Ibushi vacates on 11/09/12 due to shoulder injury.
Keisuke Ishii & Shigehiro Irie 2011/10/10 Sapporo
Defeat Danshoku Dino & Makoto Oishi.
Yasu Urano & Yuji Hino 2011/12/31 Tokyo
Sanshiro Takagi & Soma Takao 2012/03/11 Tokyo
Yasu Urano & Yuji Hino [2] 2012/04/15 Nagoya
KUDO & Makoto Oishi 2012/06/16 Ushiku, Ibaraki
Tatsumi Fujinami & MIKAMI 2012/08/18 Tokyo
HARASHIMA & Yasu Urano 2013/01/06 Yokohama
Hikaru Sato & Yukio Sakaguchi 2013/05/03 Tokyo
Isami Kodaka & Yuko Miyamoto 2013/08/18 Tokyo
Kota Ibushi & Kenny Omega [2] 2014/01/26 Tokyo
Defeat Kodaka & Miyamoto and Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo in a 3-way match.
Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo 2014/09/28 Tokyo
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi 2015/02/15 Saitama
Kota Ibushi & Daisuke Sasaki 2015/08/23 Tokyo
Ibushi vacates on 15/11/02 due to inactivity from cervical spine herniation.
Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo [2] 2015/12/23 Tokyo
Defeat Yuji Okabayashi & Shigehiro Irie.
Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa 2016/03/21 Tokyo
Ken Ohka & KAI 2016/07/03 Fukuoka
HARASHIMA & Yuko Miyamoto 2016/08/28 Tokyo
Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo 2016/10/09 Sapporo
Konosuke Takeshita & Mike Bailey 2016/12/04 Osaka
Masakatsu Funaki & Yukio Sakaguchi 2017/01/09 Osaka
Yoshihiro Takayama & Danshoku Dino 2017/04/29 Tokyo
Vacate on 17/05/09 due to Takayama's neck injury.
Shigehiro Irie & Kazusada Higuchi 2017/05/21 Sapporo
Defeat Konosuke Takeshita & Akihito.
HARASHIMA & Naomichi Marufuji 2017/08/20 Tokyo