Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > DDT >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


KO-D (King Of DDT) 6-man Tag Team Title
(as of 2017/12/10)

Team Dream Futures: Keisuke Ishii & Soma Takao & Shigehiro Irie 2013/01/12 Osaka
Defeat Sanshiro Takagi & Makoto Oishi & Akito in 4-team tournament final to become the first champions.
Monster Army: Antonio Honda & Daisuke Sasaki & Yuji Hino 2013/01/27 Tokyo
Golden Rendevous: Kota Ibushi & Kenny Omega & Gota Ihashi 2013/05/26 Hiroshima
Monster Army: Antonio Honda & Tango Hoshi & Yuji Hino 2013/06/23 Tokyo
Kensuke Sasaki & Danshoku Dino & Makoto Oishi 2013/07/21 Tokyo
Akebono & Sanshiro Takagi & Touru Owashi 2013/08/18 Tokyo
Danshoku Dino & Makoto Oishi & Aja Kong 2013/12/23 Tokyo
Team Dream Futures [2] 2014/02/23 Tokyo
Golden Stormriders: Daisuke Sasaki & Kenny Omega & Kota Ibushi 2014/04/12 Saitama
Shuten Doji: KUDO & Yukio Sakaguchi & Masa Takanashi 2014/05/04 Sendai
Antonio Honda & Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo 2014/07/13 Osaka
Shuten Doji [2] 2014/07/20 Tokyo
Team Dream Futures [3] 2014/08/17 Tokyo
Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Kazuki Hirata 2014/09/28 Tokyo
Gorgeous Matsuno & Brahman Shu & Brahman Kei 2014/11/30 Tokyo
Shuten Doji [3] 2015/02/15 Saitama
Team Dream Futures [4] 2015/03/01 Osaka
Shuten Doji [4] 2015/03/21 Kasukabe, Saitama
Team Dream Futures [5] 2015/04/11 Kita-Kyushu, Fukuoka
Danshoku Dino & Super Sasadango & Ken Ohka 2015/09/27 Tokyo
Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Kazuki Hirata [2] 2015/11/22 Hiroshima
Danshoku Dino & Super Sasadango Machine & KENSO 2016/01/03 Tokyo
Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Kazuki Hirata [3] 2016/02/07 Kawaguchi, Saitama
Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata & Koki Iwasaki 2016/02/28 Tokyo
Team Dream Futures [6] 2016/05/15 Nagoya
Vacate on 16/05/29 when the team breaks up.
Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo & Mad Polly 2016/08/07 Kasukabe, Saitama
Defeat Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi & Kota Umeda in 8-team tournament final.
Shuten Doji: KUDO & Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi [5] 2016/12/11 Fukuoka
Kazusada Higuchi & Koki Iwasaki & Mizuki Watase 2017/01/22 Tokyo
Defeat Shuten Doji and Konosuke Takeshita & Antonio Honda & Trans Am Hiroshi in 3-way match.
Makoto Oishi & Shunma Katsumata & MAO 2017/03/20 Saitama
Defeat Higuchi & Iwasaki & Watase and Soma Takao & Akihito & Yasu Urano in 3-way match.
Shuten Doji [6] 2017/06/25 Tokyo
Vacate the title when KUDO suffers concussion during a match on 17/10/09 and announces his 1-month absense next day.
Konosuke Takeshita & Akihito & Diego 2017/11/02 Tokyo
Defeat Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa & Mad Polly.
Shuten Doji: KUDO & Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi [7] 2017/12/10 Fukuoka