Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > ARSION >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


Queen of ARSION

Mariko Yoshida 1998/12/18 Tokyo
Zion '98 tournament winner Yoshida defeats Ars '98 tournament winner Candy Okutsu to become the first champion.
Aja Kong 1999/08/06 Tokyo
Ayako Hamada 2000/12/03 Tokyo
Lioness Asuka 2001/11/25 Chiba
Michiko Ohmukai 2002/05/11 Tokyo
Vacates on 03/02/11 upon leaving promotion.
Mariko Yoshida [2] 2003/04/29 Tokyo
Defeats Rie Tamada in a 7-way match final.
Mima Shimoda 2003/06/22 Tokyo
Mariko Yoshida [3] 2003/08/24 Tokyo
Wins an elimination tag team match teaming with Rie Tamada, AKINO, & Ai Fujita agaist Shimoda, Yumiko Hotta, Sachie Abe, & Mirai; Yoshida abandones the title after the match; promotion closes in 2003/06